EcoFira de Calaf

La Fira Ecològca de l'Alta Segarra i de l'Anoia

Inscripcions 2018

Us convidem a participar a la tercera edició d’una fira que ja és referent a les terres de l’Alta Segarra i de l’Anoia i per extensió a la Catalunya Central. Les condicions són les següents:

  1. L’Ajuntament de Calaf instal·larà carpes de 3×3 metres i una taula de 2 metres per a cada expositor
  2. Les carpes aniran retolades amb el nom de la vostra empresa (és important que en el moment de la inscripció indiqueu el nom correcte amb el que voleu que retolem la carpa)
  3. Les carpes portaran il·luminació i instal·lació elèctrica
  4. Es farà promoció i publicitat en diversos mitjans escrits, audiovisuals i internet
  5. La taxa de participació és de 100 euros per carpa (espais de 3x3m).

Formalització d’inscripcions
Per tal de confirmar l’assistència, els expositors interessats hau de fer arribar el formulari d’inscripció degudament emplenat a cat@catpatrimoni.com. És important que en el formulari hi consti el nom que es farà servir per retolar la carpa.

Tan bon punt rebem el formulari amb les vostres dades, us reservarem l’espai i us farem arribar les dades bancàries per tal que realitzeu el pagament i, així, formalitzeu la vostra participació.

Si ens feu arribar el vostre logotip i una breu descripció, de dues o tres línies, ho inclourem en aquest portal web de l’EcoFira de Calaf. 

 

Descarregar formulari inscripció 2018